Trzeci element procesu projektowania graficznego strategia zalicza się do jednych z najważniejszych i niezbędnych elementów rozwóju produktu lub usługi. Odpowiednie podejście zapewnia nieograniczone możliwości rozwoju.